หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


การบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า

ข้อมูลจากหนังสือ "กายบริหารแบบไทย"

โดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

ท่าที่ 1  /ท่าที่  2  /ท่าที่  3  /ท่าที่  4  /ท่าที่  5  /ท่าที่  6  /ท่าที่  7  /

ท่าที่  8  /ท่าที่  9  /ท่าที่  10  /ท่าที่  11  /ท่าที่  12  /ท่าที่  13  /ท่าที่  14  /ท่าที่  15


การบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัด 80  ท่า

 โคลงฤาษีดัดตนนี้ ได้จารึกอยู่ที่ภายในผนังพระอารามของวัดโพธิ์ พร้อมกับมีภาพปั้นประกอบภาในวัด อันเนื่อง มาจาก รัชกาลที่ 3ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ปฎิสังขรณ์ ใหม่เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะได้ปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งได้โปรดให้ จารึก สรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ตำราหมดนวด คำโคลงฤาษีดัดตน หมอยา ๆลๆ
        สำหรับผู้แต่งโคลงฤาษีดัดตน ก็มีหลายท่าน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๓)ก็ทรงโคลงไว้หลายโคลงด้วยกันเช่นกัน รายชื่อผู้แต่งโคลงจะอยู่ส่วนด้านซ้ายตรงส่วนมุมของรูปภาพ

หน้าแรก  ภาพที่1-10 / หน้า 2 ภาพที่ 11-20 / หน้า 3 ภาพที่ 21-30 / หน้า 4  ภาพที่ 31-40 /

 หน้า 5 ภาพที่ 41-50 หน้า 6  ภาพที่ 51-60 หน้า 7 ภาพที่ 61-70

ชม >>ภาพรูปปั้นท่าฤาษีดัดตนที่วัดโพธิ
 

 

 


สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization