หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


การใช้ประโยชน์จากการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

 
เราสามารถนำการนวดไทยไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ 2 แนวทาง คือ

1.นำไปใช้ด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน โดย

1.1 การนวดตนเองด้วยมือเปล่า เช่น การนวดคอ บ่า ศีรษะ การนวดขา แขน
1.2 การใช้อุปกรณ์นวดตนเอง เช่น การใช้นมไม้นวดหลัง การเหยียบกะลานวดฝ่าเท้า
1.3 การดัดตนในท่าต่างๆ
1.4 การนวดกันเองในครอบครัว

2.ไปรับบริการจาก
2.1 หมอนวดตามบ้าน
2.2 สถานพยาบาล โรงพยาบาลที่มีบริการนวดไทย
2.3 สมาคม ชมรม วัด ที่มีบริการนวดไทย
2.4 สถานบริการที่มีบริการนวดไทย (ต้องแยกแยะให้ได้ว่าไม่ใช่บริการนวดแอบแฝงกับธุรกิจกามารมณ์
 

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization