หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


ศิลปการนวดตนเอง
1.การนวดบ่า คอ และศีรษะ
ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนาง กดบีบแนวบ่า


ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง กดบีบบริเวณเกลียวคอ


ประสานมือเข้าด้วยกันบริเวณท้ายทอย ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองกดตามแนวเกลียวคอ


ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดจุดใต้ไรผม ๒ จุด พร้อมๆกันด้วยแรงพอสมควร


นั่งขัดสมาธิ งอข้อศอกข้างหนึ่งให้มือจับบ่าด้านตรงข้าม ใช้มืออีกข้างจับที่ข้อศอกไว้
หายใจเข้า หายใจออก พร้อมๆกับดันข้อศอกเข้าหาตัวให้มากที่สุด หายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้ง แล้วผ่อนออก ทำสลับข้างทั้งซ้ายและขวา
ท่านี้เป็นการยืดข้อไหล่ เป็นท่าฤาษีดัดตนซึ่งระบุว่า แก้ขัดแขน


นั่งขัดสมาธิ งอศอกข้างหนึ่งไว้ทางด้านหลังของศีรษะ มืออีกข้างจับมือไว้
หายใจเข้า หายใจออก พร้อมๆกับดึงข้อมือลงให้มากที่สุด หายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้ง แล้วผ่อนออก ทำสลับข้างทั้งซ้ายและขวา
ท่านี้เป็นการยืดข้อไหล่


นั่งขัดสมาธิ มือข้างหนึ่งวางบนหน้า ตัก ฝ่ามืออีกข้างวางไว้ใต้กกหู
หายใจเข้า หายใจออก พร้อมกับดันมือทั้งสองข้าง หายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้ง แล้วผ่อนออก
ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ ช่วยบรรเทาอาการปวดคอ และปวดศีรษะ


เป็นท่าฤาษีดัดตนซึ่งระบุว่า แก้ลมเวียนศีรษะ
นั่งขัดสมาธิ ตัวตรง พนมมือระหว่างอก
หายใจเข้า ค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ออกแรงดันฝ่ามือเข้าหากัน ยืดลำตัว หายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้ง แล้วผ่อนออก
ท่านี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อคอและสะบัก ช่วยบรรเทาอาการปวดคอ ปวดศีรษะ และปวดสะบัก
เป็นท่าฤาษีดัดตนซึ่งระบุว่า แก้ลมปวดศีรษะนั่งขัดสมาธิ ประสานฝ่ามือไว้ที่หน้าอก
หายใจเข้า หายใจออก เหยียดแขนไปข้างหน้าในลักษณะหงายฝ่ามือที่ประสานกันออก
หายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะ ยืดตัวและแขนให้สุด หายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้ง แล้วผ่อนออก


ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อแขนที่ใช้ในการงอข้อมือและนิ้วมือ และบริหารข้อไหล่
เป็นท่าฤาษีดัดตนซึ่งระบุว่า แก้เกียจ

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization