หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


การนำการนวดไทยไปใช้ในระดับสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับครัวเรือน
สมาชิกในครอบครัวนวดแก้ปวดเมื่อย คลายเครียดให้แก่กัน
ระดับชุมชน
มีหมอนวดให้บริการนวดแก่ชาวบ้านในชุมชน หรือ ทำในลักษณะกลุ่มมีรายได้หักเข้ากลุ่มเป็นกองทุน
 

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization