หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


สมุนไพรหมวดอักษร ม

ที่ รายชื่อ รายชื่ออื่นๆ รายละเอียด
1.  มะกรูด ส้มกรูด, ส้มมั่วผี (ภาคใต้), มะหูด (หนองคาย), ส้มมะกรูด (ภาคกลาง) รายละเอียด
2.  มะกล่ำตาหนู กล่ำตาไก่, มะกล่ำเครือ, กล่ำเครือ, มะแค้ก, มะกล่ำแดง (ภาคเหนือ-เชียงใหม่), ชะเอม รายละเอียด
3.  มะกอกเกลื้อน มะเกิ้ม (ภาคเหนือ), มะเลื่อม (พิษณุโลก, จันทบุรี), มักเหลี่ยม (จันทบุรี), โมกเลื่อม รายละเอียด
4.  มะกอกฟาน มะกอกฟาน (จันทบุรี) รายละเอียด
5.  มะเกลือ มะเกีย, มะเกือ (พายัพ-ภาคเหนือ), ผีผา (เงี้ยว-ภาคเหนือ), มักเกลือ, หมักเกลือ, มะเกลือ (ตราด), เกลือ (ภาคใต้) รายละเอียด
6.  มะขวิด มะฟิด, มะฝิด, มะขวิด (ทั่วไป) รายละเอียด
7.  มะขาม ส่ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), มะขาม, มะขามไทย (ภาคกลาง), ตะลูบ (นครศรีธรรมราช), อำเปียล (สุรินทร์), มะขามกะดาน, มะขามขี้แมว รายละเอียด
8.  มะขามแขก มะขามแขก (ทั่วไป) รายละเอียด
9.  มะขามเครือ มันขาม (ปัตตานี-ภาคใต้), มะขามเครือ (นครราชสีมา-ภาคเหนือ) รายละเอียด
10.  มะขามป้อม สันยาส่า, มั่งลู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กำทวด (ราชบุรี), กันโตด (เขมร-จันทบุรี), อิ่ว, อำโมเหล็ก (จีน) รายละเอียด
11.  มะเขือเทศ มะเขือส้ม (ภาคเหนือ), น้ำเนอ (ละว้า-เชียงใหม่), มะเขือ (ทั่วไป), ตรอบ (เขมร-สุรินทร์), ตีรอบ (เขมร), ฮวงเกีย (จีน) รายละเอียด
12.  มะเขือพวง มะแคว้งกูลา, มะแคว้งกูลัว (เชียงใหม่), ปอลอ, ปอลือ (แม้ว-ภาคเหนือ), หมากแค้ง, มะเขือละคร (นครราชสีมา), รับจงกลม (เขมร-นครราชสีมา), ตะโกงลา, ในจะเคาะค่ะ (มลายู-สงขลา), มะแว้งช้าง, มะแว้ง (ภาคใต้), เจ็กมิ่งจำ, จุยเกีย (จีน) รายละเอียด
13.  มะเขือยาว มะเขือหำม้า, มะแขว้ง, มะแข้งคม, มะเขือป้าว (ภาคเหนือ), มะเขือฝรั่ง (กรุงเทพฯ), มะเขือขาว, มะเขือจานมะพร้าว, มะเขือกระโปกแพะ, มะเขือจาน (ภาคกลาง), สะกอวา, ยั่งมูไล่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เกียจี้ (จีน) รายละเอียด
14.  มะดูก มะดูก (ทั่วไป), ยายปลวก (สุราษฎร์ธานี), บั๊กโค้ก (เขมร-สุรินทร์) รายละเอียด
15.  มะตูม มะปิน (ภาคเหนือ), ตูม, ตุ่มตัง, กะทันตาเถร (ปัตตานี-ภาคใต้) รายละเอียด
16.  มะนาว มะนอเกละ, ปะนอเกล, มะเน้าด์เล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปะโหน่งกลยาน (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ส้มมะนาว (ทั่วไป), หมากฟ้า (เงี้ยง-แม่ฮ่องสอน), โกรยชะม้า (เขมร-สุรินทร์), ลีมานีปีห์ (มลายู-ภาคใต้) รายละเอียด
17.  มะปราง สตา (มลายู), มะปราง (ไทย-ปัตตานี) รายละเอียด
18.  มะพร้าว หมากอูน, หมากอู๋น, มะพร้าว (ทั่วไป), คอส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะพร้าว (ภาคใต้), ดุง (ชอง-จันทบุรี), ย่อ (มลายู-ภาคใต้), โพล (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เฮ็ดดุง (เพชรบูรณ์), เอี่ยจี้ (จีน) รายละเอียด
19.  มะพร้าวหัวลิง ปาล์มน้ำมัน รายละเอียด
20.  มะเฟือง มะเฟือง (ทั่วไป), เฟือง (ภาคใต้), สะบือ(เขมร) รายละเอียด
21.  มะแฟน ปี (ภาคเหนือ), ฟีแซ, พีแซ, ผี (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แฟนส้ม (เลย), ส้มแป้น (นครราชสีมา), มะแฟน (ภาคกลาง), กะโปกหมา, กะตีบ (ประจวบ), ค้อลิง (ชัยภูมิ) รายละเอียด
22.  มะไฟ มะไฟบ้าน, มะไฟเกลี้ยง, มะไฟป่า (ทั่วไป), ส้มไฟ, ไฟ (ภาคใต้), ผะยิ้ว (เขมร) รายละเอียด
23.  มะไฟเดือนห้า ลูกใต้ใบ (ทั่วไทย), มะไฟเดือนห้า (นครศรีธรรมราช) รายละเอียด
24.  มะม่วง มะม่วงบ้าน (ทั่วไป), แป (ละว้า-เชียงใหม่), หมักโม่ง (เงี้ยว-ภาคเหนือ), ส่าเคาะส่า, สะเคาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะม่วงสวน (ภาคกลาง), โตรัก (ชาวบน-นครราชสีมา), เจาะช้อก, ช้อก (ชอง-จันทบุรี), ขุ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), โคกและ (ละว้า-กาญจนบุรี),
เปา (มลายู-ภาคใต้), สะวาย (เขมร), มั่วก้วย (จีน)
รายละเอียด
25.  มะม่วงหิมพานต์ ม่วงชูหน่วย, มะม่วงกาสอ, มะม่วงกุลา, มะม่วงลังกา, มะม่วงสิงหล (ภาคเหนือ), มะม่วงหิมพานต์ (ภาคกลาง), มะม่วงกุลา, ยาหยี, ยาโงย, ยาร่วง (ภาคใต้) รายละเอียด
26.  มะยม ยม (ภาคใต้), มะยม (ทั่วไป) รายละเอียด
27.  มะระขี้นก มะไห่, ผักไห่ (ภาคเหนือ) รายละเอียด
28.  มะรุม ผักอีฮืม, มะค้อนก้อม, บ่าค้อนก้อม (ภาคเหนือ), มะรุม (ภาคกลาง), ผักอีฮุม (ภาคอีสาน) รายละเอียด
29.  มะละกอ มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ), สะกุยเส่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากซางพอ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), หมักหุ่ง (นครพนม), ลอกอ (ใต้), ก้วยลา (ยะลา), แดงต้น(สตูล), มะเต๊ะ (มลายู-ปัตตานี), เจียะกวย, ฮวงบักกวย (จีน) รายละเอียด
30.  มะลิ มะลิป้อม (ภาคเหนือ), มะลิขี้ไก่ (เชียงใหม่), มะลิลา (ทั่วไป), เตียมูน (ละว้า-เชียงใหม่), ข้าวแตก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะลิหลวง (แม่ฮ่องสอน), มะลิซ้อน (ภาคกลาง), บักหลี่ฮวย, เซียวหน่ำเคี้ยง (จีน) รายละเอียด
31.  มะแว้งเครือ มะแว้ง, มะแว้งเถา, มะแว้งเถาเครือ (ทั่วไป) รายละเอียด
32.  มะแว้งต้น มะแคว้งดำ, มะแคว้งขม, มะแว้ง, มะแคว้งคม (ภาคกลาง), สะกั้งแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแฮ้งคง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), แว้งคม (สงขลา-สุราษฎร์ธานี) รายละเอียด
33.  มะหาด หาดขนุน (ภาคเหนือ), ปวกหาด (เชียงใหม่), หาด (ภาคกลาง), หาดใบใหญ่ (ตรัง), ตาแปง, ตาแป, กาแย (มาเลย์-นราธิวาส) รายละเอียด
34.  แมงลัก มังลัก (ภาคกลาง), กอมก้อขาว (ภาคเหนือ), ผักอีตู่ (เลย) รายละเอียด
35.  โมก มูก (ภาคกลาง), มักมัน (เกาะสมุย) รายละเอียด
36.  โมกบ้าน หลักป่า (ระยอง), ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์) รายละเอียด
37.  โมกมัน มูกน้อย (น่าน), แหน่แก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) รายละเอียด
38.  โมกใหญ่ มูกมันน้อย, มูกหลวง, มูกมันหลวง, โมกทุ่ง, โมกเขา, โมกหลวง (ภาคเหนือ), โมกใหญ่ (ภาคกลาง), ยางพุด (เลย), หนามเนื้อ (เงี้ยว-พายัพ), พุด(กาญจนบุรี), พุทธรักษา (เพชรบุรี) รายละเอียด

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization