หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


           มหาพิกัดจำแนกออกเป็น
                   
มหาพิกัดตรี (พวก ๓) มี ๓ พิกัด
                           มหาพิกัดตรีผลา
                           มหาพิกัดตรีกฏุก
                           มหาพิกัดตรีสาร
                   
มหาพิกัดเบญจ (พวก ๕) มี ๕ พิกัด
                           มหาพิกัดเบญจกูล
                           มหาพิกัดอภิญญาณเบญจกูล
                           มหาพิกัดโสฬสเบญจกูล
                           มหาพิกัดทศเบญจกูล
                           มหาพิกัดทศเบญจขันธ์
                   
มหาพิกัดทั่วไป (พวก ๖) มี 4 พิกัด
                           มหาพิกัดเตโชธาตุ
                           มหาพิกัดปถวีธาตุ
                           มหาพิกัดวาโยธาตุ
                           มหาพิกัดอาโปธาตุ
                


 มหาพิกัดตรีผลา
 แก้ในกองคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน  มีดังนี้

๑.มหาพิกัดตรีผลา    แก้ในกองปิตตะ (ฤดูร้อน) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

ลูกสมอพิเภก หนัก ๑๒  ส่วน
ลูกสมอไทย หนัก  ๘   ส่วน
ลูกมะขามป้อม หนัก  ๔  ส่วน

.มหาพิกัดตรีผลา    แก้ในกองวาตะ (ฤดูฝน) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

ลูกสมอไทย หนัก ๑๒  ส่วน
ลูกมะขามป้อม หนัก  ๘   ส่วน
ลูกสมอพิเภก หนัก  ๔   ส่วน

 

.มหาพิกัดตรีผลา    แก้ในกองเสมหะ (ฤดูหนาว) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

ลูกมะขามป้อม หนัก ๑๒  ส่วน
ลูกสมอพิเภก หนัก  ๘   ส่วน
ลูกสมอไทย หนัก  ๔   ส่วน

 

ลูกสมอพิเภก

 
 
      ลูกสมอไทย

 
 
         ลูกมะขามป้อม

 
 

 มหาพิกัดตรีกฏุก
 แก้ในกองวสันตฤดู (ฤดูฝน) แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน  มีดังนี้

๑.มหาพิกัดตรีกฏุก    แก้ในกองปิตตะ (ฤดูร้อน) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

เหง้าขิงแห้ง หนัก ๑๒  ส่วน
เมล็ดพริกไทย หนัก  ๘   ส่วน
ดอกดีปลี หนัก  ๔  ส่วน

.มหาพิกัดตรีกฏุก    แก้ในกองวาตะ (ฤดูฝน) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

เมล็ดพริกไทย หนัก ๑๒  ส่วน
ดอกดีปลี หนัก  ๘   ส่วน
เหง้าขิงแห้ง หนัก  ๔   ส่วน

 

.มหาพิกัดตรีกฏุก    แก้ในกองเสมะ (ฤดูหนาว) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

ดอกดีปลี หนัก ๑๒  ส่วน
เหง้าขิงแห้ง หนัก  ๘   ส่วน
เมล็ดพริกไทย หนัก  ๔   ส่วน

 

เหง้าขิงแห้ง

 
 
      เมล็ดพริกไทย

 
 
         ดอกดีปลี

 
 

 มหาพิกัดตรีสาร
 แก้ในกองวสันตฤดู (ฤดูฝน) แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน  มีดังนี้

๑.มหาพิกัดตรีสาร    แก้ในกองปิตตะ (ฤดูร้อน) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

รากเจตมูลเพลิง หนัก ๑๒  ส่วน
เถาสะค้าน หนัก  ๘   ส่วน
รากช้าพลู หนัก  ๔  ส่วน

.มหาพิกัดตรีสาร    แก้ในกองวาตะ (ฤดูฝน) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

เถาสะค้าน หนัก ๑๒  ส่วน
รากช้าพลู หนัก  ๘   ส่วน
รากเจตมูลเพลิง หนัก  ๔   ส่วน

 

.มหาพิกัดตรีสาร    แก้ในกองเสมะ (ฤดูหนาว) มีส่วนของตัวยาเพิ่มและลดดังนี้

รากช้าพลู หนัก ๑๒  ส่วน
รากเจตมูลเพลิง หนัก  ๘   ส่วน
เถาสะค้าน หนัก  ๔   ส่วน
รากเจตมูลเพลิง

 
 
      เถาสะค้าน

 
 
         รากช้าพลู

 
 

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization